ศูนย์รวมโปรเว็บสายเทา สร้างรายได้ออนไลน์ หาเงินออนไลน์ รับติดแบนเนอร์เว็บสายเทา

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ โฆษณาสินค้าฟรี => โปรโมทเว็บ โปรโมทสินค้า อื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: Beer625 ที่ มกราคม 22, 2022, 02:05:30 pm

หัวข้อ: บล.เคพีเอ็ม ประเดิมปี 65 หุ้นกู้ ภัทรเฮ้าส์ นักลงทุนแห่จองล้น
เริ่มหัวข้อโดย: Beer625 ที่ มกราคม 22, 2022, 02:05:30 pm


นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ "ภัทรเฮ้าส์" ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก (https://www.komsakaddam.com/brook-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3/) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถปิดยอดจองได้เต็มจำนวนที่วางไว้

ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 320 ล้านบาท อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย คงที่ ร้อยละ 6.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 8 แปลงเนื้อที่ดินรวม 18-2-68.3 ไร่ (7,468.3 ตารางวา) ราคาประเมิน 522,781,000 บาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า ซึ่งวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

ทางด้าน นางสาวอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การที่หุ้นกู้ "ภัทรเฮ้าส์" ได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารธุรกิจของ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ในปี 2565 บล.เคพีเอ็มยังมีแผนที่จะจัดจำหน่ายและเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่หลากหลายกว่า 10 บริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่โลกดิจิทัลเพื่อรองรับธุรกรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบัน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทธุรกิจได้แก่ ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยรวมถึง ธุรกิจจัดสรรอาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่ดิน สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ "ภัทรเฮ้าส์" ในครั้งนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้